کوردی English

آمار دانشجویان بین‌الملل

دانشگاه کردستان در حال حاضر (پايان سال 1398) داراي 498 دانشجوي بين­‌الملل و 56 فارغ­‌التحصيل مي­‌باشد که مشخصات آن‌ها در گراف‌هاي زير آمده است: