کوردی English

اهداف امور دانشجویان بین‌الملل

اهداف:

بين‌­المللي‌­سازي آموزش عالي يکي از استراتژي‌هاي آموزشي در سطح جهاني است که امروزه ديگر يک گزينه نبوده، بلکه يک اضطرار مي‌­باشد. جذب و پذيرش دانشجوي بين­الملل يکي از بارزترين مصاديق بين­‌المللي‌سازي است که تمامي دانشگاه­‌هاي خارجي و اکثر دانشگاه‌­هاي داخلي به آن توجه ويژه­اي دارند چون منافع بسيار متعددي هم براي کشور و دانشگاه پذيرنده و هم براي دانشجوي بين‌­الملل در بردارد.

منافع کشور و دانشگاه پذيرنده در چند بخش به شرح زير قابل بحث است:

 

الف) اهداف و منافع اقتصادي

 

ب) اهداف توسعه‌­اي در سياست‌­هاي آموزشي-علمي

 

ج) ديپلماسي دانش و آموزش (اهداف سياسي)

 

د) اهداف فرهنگي-اجتماعي

 

ه) اهداف سازماني

 

منافع تحصيل در يک دانشگاه خارجي براي دانشجويان به شرح زير است: