کوردی English

بیمه دانشجویان خارجی

سازمان بیمه سلامت بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مجلس شورای اسلامی سوم آبان 1373 تاسیس شده است و در تاریخ 21/5/1391 از بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر نام یافت.

هدف از تشکیل بیمه خدمات درمانی و به تبع آن بیمه سلامت، تامین پوشش بیمه درمان برای کلیه آحاد جامعه می باشد.

سازمان بیمه سلامت از چند صندوق به شرح زیر تشکیل یافته است:

در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه درمان و بیمه سلامت می باشند.

به منظور بهره مندی دانشجویان بورسیه و افراد تحت تکفل آنان از مزایای بیمه سلامت، هر ساله قراردادی بین اداره کل بیمه سلامت استان با دانشگاه کردستان منقعد می­گردد در ضمن همه دانشجویان بین الملل تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته‌اند.