کوردی English

دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی در سال 1391 رسما به دو دانشکده ی مجزاي ادبیات و زبان های خارجی و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم شد. در حال حاضر دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی شامل 11 گروه آموزشی و نزديك به 2500 دانشجو در 9 رشته گرایش در مقطع کارشناسی، 18 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4 رشته گرایش در مقطع دکتري می باشد.

 

 

 علاوه بر این دانشکده دارای 2 سايت کامپيوتر برای دانشجویان و یک مرکز آموزشی پیشترفته کامپیوتر، یک آزمایشگاه علوم ورزشی و مرکز پژوهشی با جدیدترین تجهیزات ممکن، دو آزمایشگاه مشاوره و روانشناسی، سالن کنفرانس و سمینار، 2 قرائت خانه و  همچنین سالنهای کنفرانس از قیبل تالار فردوسی، تالار مولوی و تالار مستوره اردلان میباشد. دراين دانشکده هم اكنون 64 عضو هیأت علمی تمام وقت و تعداد کثیری هیأت علمی پاره وقت مشغول به خدمت هستند.

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
حسابداری حسابداری
مدیریت یازرگانی مدیریت بازرگانی  
مدیریت گردشگری  
مدیریت بازاریابی  
MBA  
روانشناسی روانشناسی  
روانشناسی بالینی  
روانشناسی شناختی  
علوم اقتصادی علوم اقتصادی – اقتصاد نظری  
علوم اقتصادی  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  
برنامهریزی درسی  
برنامه ریزی آموزشی  
مدیریت آموزشی  
برنامه ریزی  توسعه آموزش عالی    
مشاوره مشاوره خانواده  
مشاوره مدرسه  
حقوق حقوق  
جزا و جرمشناسی  
فقه و حقوق شافعی فقه و حقوق شافعی
تربیت بدنی علوم ورزشی  
مدیریت ورزشی  
فیزیولوژی ورزشی  
مدیریت بازاریابی در ورزش  
فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی    
جامعه شناسی تحقیقات علوم اجتماعی  
جامعه شناسی