کوردی English

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی از سال 1391، پس از تفكيك از دانشكدهي ادبيات و علوم انساني، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را رسما آغاز کرد. لازم به ذکر است که دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی، درسال 1369، به عنوان دومین دانشکده دانشگاه کردستان تأسیس شد، اما فعالیتهای آموزشی خود را قبل از آن درسال 1354، با پذیرش دانشجو در رشته ی دبیری زبان انگلیسی، آغاز کرد. دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی درحال حاضر شامل 4  گروه آموزشی و در مجموع 760 دانشجو است که در 5 رشته گرایش در مقطع کارشناسی، 5 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته گرایش در مقطع دکتري، مشغول به تحصیل هستند.

 

 

در حال حاضر، این دانشکده دارای 30 عضو هیأت علمی تمام وقت و تعداد زیادی مدرس پاره وقت، در دانشکده مشغول به خدمت می باشند.

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
ادبیات انگلیسی و زبانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان شناسی  
زبان و ادبیات فارسی زیان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردی زیان و ادبیات کردی