کوردی English

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پايه به عنوان با سابقهترين دانشكده در دانشگاه كردستان با حدود 40 سال سابقه نقشی اساسي در آموزش و پژوهش استان داشته و همسو با اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اعتبار اعضای هیأت علمی دلسوز و دانشمند خود ضمن آموزش و راهنمایی دانشجویان برجسته، هر دو دسته از پژوهشهای تاثیر گذار بنیادی و کاربردی را سرلوحه خود قرار داده است. درحال حاضر دانشکده علوم پايه، افتخار همکاری با 67 نفر عضو هیأت علمی  ( 40 استادیار، 20 دانشیار و 7 استاد ) را دارد. علاوه بر این، دانشکده علوم از همکاری تعدادی مدرس مدعو و حق التدریس برخوردار است. این دانشکده شامل 6 گروه آموزشی زیر میباشد:

 

 

دانشکده علوم  بیش از 1100 دانشجو در 7 رشته مقطع کارشناسی، 17 رشته مقطع کارشناسی ارشد و 15 رشته مقطع دکتري میباشد. علاوه براین دارای آزمایشگاه و کارگاه‏های آموزشی و پژوهشی متعددی است كه شامل 12 آزمایشگاه شیمی، 8 آزمایشگاه فیزیک، 5 آزمایشگاه زیست شناسی، یک کارگاه آموزشی ریاضی،  2 آزمایشگاه ریاضی و یک آزمایشگاه آمار می باشد.

دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی شیمی کاربردی
شیمی محض
نانو شیمی
شیمی پلیمر
شیمی تجزیه
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی فیزیک
ریاضی ریاضیات و کاربردها
ریاضی محض- توپولوژی
ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
ریاضی محض – آنالیز ریاضی
ریاضی محض – جبر
آمار آمار
آمار ریاضی
فیزیک فیزیک
فیزیک بنیادی (فیزیک نظری)
فیزیک حالت جامد
فیزیک نظری- کوانتوم اپتیک
فیزیک نظری- اختر فیزیک و

کیهان شناسی

فیزیک نظری- اطلاعات و محاسبات کوانتومی
فیزیک نظری – جاذبه و کیهان شناسی
فتونیک
علوم زیستی زیست فناوری
زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوشیمی
علوم زمین علوم زمین
ژئوشیمی