کوردی English

دانشکده کشاورزی

  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه، از سال 1370 آغاز شد در سال 1386 دانشکده کشاورزی از دانشکده منابع طبیعی جدا شده و فعالیت های علمی و پژوهشی خود را به طور مستقل آغاز نمود. در حال حاضر این دانشکده نقش بسیار کلیدی در آموزش کشاورزی و تحقیقات پایدار، کاربردی و توسعهای در استان کردستان ایفا می‌کند. وجود اعضاء هیأت علمی جوان با توانمندی‌های علمی بالا در گرایشهای مختلف، امکانات آزمایشگاهی مناسب، مزارع و گلخانه های تحقیقاتی، طیف گستردهای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را در زمینههای مختلف کشاورزی فراهم نموده است. مأموریت این اعضاء توسعه منابع و فن آوری برای تامین نیازهای حال حاضر و آینده بخش کشاورزی استان کردستان، برای پیشبرد و انتشار دانش و ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه کشاورزی برای توسعه اقتصادی پایدار منطقه می‌با‌شد. هر دو بخش آموزش و پژوهش در رشته‌های این دانشکده به صورت کاملا حرفهای و بر مبنای علم روز انجام می‌گیرد. طیف وسیعی از دوره‌های علمی کشاورزی توسط دانشجویان فارغ التحصیل و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده ارائه می‌گردد. در حال حاضر دانشکده دارای 8 گروه آموزشی است که در 12 رشته در مقطع کارشناسی و 24 رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی (شامل 7رشته  دکتری) دانشجو میپذیرد.

 

 

در حال حاضر، دانشکده کشاورزی بیش از 1000 دانشجو و 69 عضو هیأت علمی تمام وقت دارد. دانشکده دارای 28 آزمایشگاه شامل آزمایشگاه شیمی خاک، آزمایشگاه فیزیک خاک، آزمایشگاه اصلاح نژاد، آزمایشگاه آسیب شناسی گیاهی، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه حشره شناسی، واحد تولید مرغ، واحد تولید بلدرچین و واحد تولید گاو شیری و همچنین دارای چهار گلخانه و 50 هکتار زمین برای تحقیقات کشاورزی میباشد.

لیست رشته و مقاطع تحصیلی دانشکده کشاورزی:

دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم دامی علوم دامی  
اصلاح نژاد دام  
فیزیولوژی دام  
تغذیهی دام وطیور  
زراعت و اصلاح نباتات تولید و مهندسی ژنتیک گیاهی (تکنولوژی کشاورزی و بیوتکنولوژی)
ژنتیک و اصلاح نباتات  
کشاورزی اکولوژیک  
بیوتکنولوژی  کشاورزی  
زراعت (فیزیولوژی زراعی)    
علوم باغبانی علوم و صنایع غذایی  
Landscape Engineering  
علوم و مهندسی باغبانی  
علوم و مهندسی باغبانی: درختان میوه  
علوم و مهندسی باغبانی: سبزیجات  
علوم و مهندسی باغبانی: گیاهان دارویی  
علوم و مهندسی باغبانی: گیاهان زینتی  
علوم خاک علوم و مهندسی خاک  
زیست شناسی و بیوتکنولوژی خاک  
حفاظت و فیزیک خاک  
ارزیابی منابع خاک و زمین  
اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی  
سیاست و توسعه کشاورزی  
آموزش و توسعه کشاورزی  
گیاه پزشکی گیاه پزشکی  
حشره شناسی کشاورزی  
بیماری شناسی گیاهی  
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب  
مهندسی آبیاری و زهکشی  
مهندسی بیوسیستم مکانیک و مهندسی بیوسیستم  
طراحی و ساخت  
تکنولوژی پس از فروش  
مهندسی صنایع غذایی