کوردی English

پرسنل مدیریت دانشجویان بین‌الملل

 

تماس:

آدرس پستي: جمهوري اسلامي ايران، استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مديريت امور بين­‌الملل، دفتر دانشجويان بين­الملل، صندوق پستي 416، کد پستي 6617715175

 تلفن مستقيم:  3361148 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 8)

ايميل:k.chapi@uok.ac.ir

 

معرفي کارشناس جذب و پذيرش:

کارشناس جذب و پذيرش دانشجويان بين­‌الملل دانشگاه کردستان خانم گلاله قادري مي­‌باشد.

  تماس:

آدرس پستي: جمهوري اسلامي ايران، استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مديريت امور بين‌­الملل، دفتر دانشجويان بين­‌الملل، صندوق پستي 416، کد پستي 6617715175

 تلفن مستقيم:  3361148 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 8)

ايميل:irsc@uok.ac.ir و irsc_office@yahoo.com