کوردی English

مرکز تحقیقات فنآوری نانو

مرکز تحقیقات فنآوری نانوی دانشگاه کردستان انجام تحقیقات و ارائه ی راهنمایی در ساخت و کاربرد مواد نانو را برعهده دارد. این مرکزتحقیقاتی توسط ستاد فنآوری نانوی ایران و وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری پشتیبانی می شود. بیش از 40 عضو هیأت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد دراین مرکز فعالیت دارند به طوریکه از زمان تاسیس این مرکز در سال 1389 تا کنون بیش از 60 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی منتشر گردیده است. همچنین مرکز دارای 3 گروه تحقیقاتی نانو شیمی، نانو مواد و مطالعات نظری و شبیه سازی… می باشد. این مرکز مجهز به جدیدترین دستگاه ها ازجمله XRD, AFM, FESEM, AG و دستگاه سایز آنالیزور می‌باشد.

رئیس مرکز تحقیقات فنآوری نانو

پروفسور عبدالله سلیمی
ایمیل: absalimi@uok.ac.ir