کوردی English

برنامه اراسموس پلاس

(بورس تبادل دانشجو اتحادیه اروپا (برنامه اراسموس پلاس

 

اراسموس پلاس چیست؟
اراسموس پلاس برنامه بورس آموزشی تحت حمایت اتحادیه اروپاست که با هدف سازمان دهی تبادل دانشجو بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راه اندازی شده است.

شما می‌توانید با تحصیل در خارج از کشور از طریق برنامه اراسموس پلاس مهارت‌های ارتباطی، زبانی و بین فرهنگی خویش را تقویت نموده و با گسترش مهارت خویش با موفقیت وارد بازار کار آینده شوید. طی این برنامه دانشجویان می‌توانند در دوره‌های کوتاه مدت در دانشگاه‌های اروپایی تحصیل کنند و از مزایا و امکانات آن‌ها بهره مند گردند.

سازمان‌ها و مؤسساتي كه در چارچوب اين فراخوان به دنبال بودجه هستند ، بايد شرايط مشاركت و بودجه مندرج در اين راهنما را رعايت كنند.

این سند اطلاعاتی در مورد:

  • اولویت های برنامه ،
  • اقدامات پشتیبانی شده ،
  • بودجه موجود برای اقدامات مختلف ،
  • اطلاعات دقیق در مورد مشارکت.

    برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید