کوردی English

شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل

ماده ۱:‌ تعریف

شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه کردستان، شورایی است که به‌منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان امور بین‌الملل در راستای نیل به اهداف برنامه استراتژیک بین‌المللی دانشگاه تشکیل می‌گردد.

 

 ماده ۲:ترکیب اعضاء شورا

 

تبصره 1: کلیه اعضا دارای حق رای واحد می‌باشند. شکل رای‌گیری (مخفی یا آشکار) به صلاحدید اکثریت شورا می‌باشد.

تبصره 2: در موارد مقتضي با تشخیص رئيس شورا از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با دستورکار شورا به عنوان مدعو (بدون حق رای) براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 3: تشکیل جلسات شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه

شورای سیاستگذاری امور بین‌الملل دانشگاه حداقل ماهی یک بار تشکیل خواهد شد. مصوبات این شورا لازم‌­الاجرا می­باشد.

 

ماده ۴: وظایف شورا

وظایف شورای سیاست­گذاری امور بین­الملل دانشگاه به شرح زیر می­باشد:

 

✅ جهت دانلود آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه کردستان اینجا کلیک نمایید