کوردی English

سامانه‌های دانشجویی

نام سامانهآدرس سامانه
سامانه آموزشی گلستانhttps://golestan.uok.ac.ir/
درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستانhttp://payment.uok.ac.ir/
اتوماسیون تغذیهhttp://food.uok.ac.ir/
امور خوابگاه‌هاhttp://bedroom.uok.ac.ir/
کاربران اینترنتhttp://ibsng.uok.ac.ir/IBSng/user/
شارژ و رزرو اینترنتی استخرhttp://pool.uok.ac.ir/
نوبت‌دهی سلامتhttps://moshaver.uok.ac.ir/
سامانه کتابخانه دیجیتالhttp://lib.uok.ac.ir/
سامانه کار دانشجوییhttps://stdwork.uok.ac.ir/
سامانه جامع خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://edux.uok.ac.ir/
سامانه صدور کارتhttp://card.uok.ac.ir/
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشاتhttp://reports.uok.ac.ir/
سامانه دفتر آزمونhttp://azmoon.uok.ac.ir/
سامانه جامع فرهنگیhttp://ssoc.uok.ac.ir/
پورتال دانشجویی صندوق رفاهhttp://bp.swf.ir/
سامانه دسترسی به منابع علمیhttp://online.semantak.ir/