کوردی English

مدرسه تابستانی

مدرسه تابستانی یک برنامه بدون اعطای مدرک است که معمولا از چند روز تا دو ماه طول می‌کشد. این برنامه به منظور کسب تجارب فرهنگی دانشجویان، شرکت در کلاس‌های آموزشی و مشارکت در تحقیقات پژوهشی دانشگاه مقصد ارایه می‌شود. و معمولا در پایان دوره، گزارشی از فعالیت‌های پژوهشی و دروس گزرانده شده توسط دانشجو به دانشگاه مبدا ارسال می‌گردد.

دوره تابستانی در دانشگاه کردستان از سال 1398 آغاز شد. در اين دوره‌ها که به منظور آشنایی با فرهنگ ایرانی و تقویت مکالمه زبان‌آموزان برگزار مي‌گردد در کنار کلاس‌های آموزش حضوری، اردوی فرهنگی آموزشی نيز در نظر گرفته شده است.