کوردی English

وبینارها

 

نحوه تهیه پروپوزال گرنت ماری کوری در برنامه تحقیقاتی افق 2020 اروپا

Online Science and Engineering Education in the Time of COVID-19 (new!)