سامانه های دانشجویان

سامانه‌ها

سامانه مدیریت حساب کاربری
سامانه آموزشی گلستان
سامانه درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان
اتوماسیون تغذیه
امور خوابگاه‌ها
شارژ و رزرو اینترنتی استخر
نوبت‌دهی سلامت
سامانه کتابخانه دیجیتال
سامانه کار دانشجویی
سامانه جامع خدمات آموزشی و دانشجویی

سامانه‌ها

پست الکترونیک
درخواست ایمیل
بانک نرم افزار (درون دانشگاهی)
سامانه دسترسی به منابع علمی
پورتال دانشجویی صندوق رفاه
سامانه جامع فرهنگی
سامانه دفتر آزمون
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات (مدیریت حراست دانشگاه)
سامانه صدور کارت

مراکز و ادارت

مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
مرکز فناوری اطلاعات

فایل های مفید

فایل vpn داخل دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)
فایل vpn جهت اتصال از خارج دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)