اعضای هیئت علمی
دانشجویان بین‌الملل
تعداد کل دانشجویان
تعداد گروه آموزشی

اخبار

کافه علم

Responsive Image

مرجع ملی همکاری با کردستان عراق

رویدادها

13
06

بر گزاری اولین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان

دومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ از ساعت ۲۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ با حضور جناب آقای دکتر محمد رزاقی...

ساعت 22:00
17
02

بر گزاری چهارمین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان

دومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ از ساعت ۲۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ با حضور جناب آقای دکتر محمد رزاقی...

ساعت 10:00
17
01

بر گزاری سومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان

دومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ از ساعت ۲۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ با حضور جناب آقای دکتر محمد رزاقی...

ساعت 12:00
17
12

بر گزاری دومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان

دومین نشست مجازی هم‌اندیشی با دانشجویان بین‌الملل دانشگاه کردستان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ از ساعت ۲۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ با حضور جناب آقای دکتر محمد رزاقی...

ساعت 17:00

تحصیل در دانشگاه کردستان

پذیرش دانشجویان بین‌الملل
Admission of International Students

درباره دانشگاه

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

بخش‌های امور بین‌الملل

امور دانشجویان بین‌الملل

بين‌­المللي‌­سازي آموزش عالي يکي از استراتژي‌هاي آموزشي در سطح جهاني است که امروزه ديگر يک گزينه نبوده، بلکه يک اضطرار مي‌­باشد.

مرکز زبان فارسی

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه کردستان از تاریخ 1396/01/20 مجوز فعالیت خود را از وزارت علوم اخذ نمود.

مدیریت امور کنسولی

 تسهيل در روند امور اجرايي کليه مسائل مربوط به دانشجويان غير ايراني از جمله: صدور اقامت، تمديد اقامت، صدور اقامت خانوادگی و غیره

عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی