ارسال مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه کردستان

ارسال الکترونیکی به موسسه World Education Services (WES)
برای ارسال درخواست ارزیابی مدارک، متقاضی با مراجعه به سایت رسمی موسسه WES و ایجاد حساب کاربری در قسمت آموزش، اطلاعات دانشگاه محل تحصیل خود را ثبت می‌نماید. سپس نوع ارزیابی مورد نیاز و آدرس دانشگاه محل ارسال گواهی را انتخاب و با پرداخت هزینه ارزیابی، زمان تقریبی ارسال نتایج اعلام خواهد شد.
مراحل ارسال مدارک:
 1. ارسال متن درخواست از طریق ایمیل شخصی متقاضی
 • موضوع ایمیل: نام و نام خانوادگی کامل متقاضی به همراه رفرنس نامبر وس (WES Reference Number)
 • پیوست‌های ایمیل: برای هر مقطع تحصیلی، فایل اسکن خوانا و رنگی مدارک تحصیلی متقاضی شامل ترجمه رسمی تمام صفحات دانشنامه و ریزنمرات در قالب یک فایل PDF با حجم حداکثر 4 مگابایت و اصل دانشنامه و اصل ریزنمرات در قالب یک فایل PDF دیگر با حجم حداکثر 2 مگابایت ارسال گردد.
 1. ارسال درخواست و مدارک تهیه شده به آدرس ایمیلinternational@uok.ac.ir
 2. بررسی درخواست متقاضی (حداکثر 3 روزکاری)
 3. دریافت ایمیل مبنی بر تایید و ارسال مدارک به WES

ارسال مدارک به دانشگاه‌ها یا موسسات خارج از کشور
دانش‌آموختگان دانشگاه کردستان در صورت انجام مراحل تسویه حساب با دانشگاه و آزاد‌سازی مدارک تحصیلی خود نسبت به ارسال مدارک به دانشگاه‌ها یا موسسات خارج از کشور اقدام نمایند.
مراحل ارسال مدارک:
 1. ارسال متن درخواست از طریق ایمیل شخصی متقاضی: در متن درخواست اطلاعاتی از قبیل آدرس ایمیل دانشگاه مقصد، اطلاعات تماس متقاضی و شماره دانشجویی در دانشگاه مقصد (در صورت وجود) قید گردد.
 • موضوع ایمیل: نام و نام خانوادگی کامل متقاضی- مقطع تحصیلی (به انگلیسی)
 • پیوست‌های ایمیل: برای هر مقطع تحصیلی، فایل اسکن خوانا و رنگی مدارک تحصیلی متقاضی شامل ترجمه رسمی تمام صفحات دانشنامه و ریزنمرات در قالب یک فایل PDF با حجم حداکثر 4 مگابایت و اصل دانشنامه و اصل ریزنمرات در قالب یک فایل PDF دیگر با حجم حداکثر 2 مگابایت ارسال گردد.
 1. ارسال درخواست و مدارک تهیه شده به آدرس ایمیلinternational@uok.ac.ir
 2. بررسی درخواست متقاضی (حداکثر 4 روزکاری)
 3. دریافت ایمیل مبنی بر تایید و ارسال مدارک

اطلاعات تماس:
آرمان فتحی
مدیریت امور بین‌الملل
E-mail: international@uok.ac.ir 

تلفن تماس: 8-33664600 داخلی 3384