دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2020

دانلود

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2021

دانلود

اخبار رتبه‌بندی

نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک؛ دانشگاه کردستان در جمع دانشگاه‌های فعال...

دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی جهانی گرین‌متریک در سال 2022‌، در جایگاه 623 جهان قرار گرفت.

تاریخ

کسب موفقیت ملی و بین‌المللی دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی موضوعی...

بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲3، دانشگاه کردستان در حوزه‌ علوم زیستی برای سومین سال...

تاریخ

نتایج رتبه‌بندی جهانی تایمز 2023؛ حضور دانشگاه کردستان در جمع 800...

دانشگاه کردستان در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی پایگاه تایمز، برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه 800-601 در...

تاریخ

حضور موفق دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2022

دانشگاه کردستان در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2022، در حوزه‌ علوم طبیعی- علوم زمین رتبه 400-301 و در...

تاریخ

برای نخستین بار، دانشگاه کردستان در لیست رتبه‌بندی لایدن

بر اساس نتایج اخیر رتبه‌بندی لایدن (CWTS Leiden Ranking 2022)، دانشگاه کردستان برای نخستین بار در لیست...

تاریخ

حضور دانشگاه کردستان در جمع دانشگاه‌های برتر آسیا

بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز 2022، دانشگاه کردستان در رتبه 155 دانشگاه‌های آسیایی قرار...

تاریخ

حفظ جایگاه دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر تایمز2022 و ارتقای...

دانشگاه کردستان در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موسسه علمی تایمز در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه‌ها ۲۰۲۲ در جایگاه...

تاریخ