کوردی English

اطلاعات تماس

آدرس: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مدیریت امور بین‌الملل

تلفن : 988733624020+

ایمیل: international@uok.ac.ir -- official

ایمیل: irsc@uok.ac.ir / irsc_office@yahoo.com -- for students