دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2020

دانلود

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2021

دانلود

اخبار رتبه‌بندی