صدور گواهی سیستم نمره دهی و گواهی عدم منع تحصیل

مركز همكاريهای علمی بين المللی به منظور تسهيل امور مربوط به "صدور گواهی عدم منع تحصیل" و "صدور گواهی سیستم نمره دهی" و براي جلوگيري از اتلاف وقت فارغ‌التحصیلان گرامی نسبت به راه اندازي سامانه حاضر اقدام نموده است.

در اين سامانه متقاضی محترم می تواند برای خود حساب کاربری ایجاد نموده و با ورود به سامانه گواهی‌های مورد نظر خود را دریافت کند.

پس از بررسی مدارک و اتمام مراحل اداری و قانونی، گواهی‌ مربوطه در قالب فایل PDF صادر می‌شود.

شایان ذکر است مراکز دالترجمه می‌توانند صحت نامه‌های صادره را از طریق "کد صحت سنجی" که بر روی نامه چاپ می‌شود، مورد بررسی قرار دهند و لذا نیازی به مهر برجسته این مرکز بر روی نامه های صادره نمی‌باشد.

تمامی اين مراحل از طريق سامانه و كد رهگيری اختصاص يافته قابل پيگيری است و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

بخش اول: "صدور گواهی سیستم نمره دهی"

متقاضیان محترم پس از ثبت نام در سامانه و ورود به سامانه می‌توانند از منوی "گواهی سیستم نمره دهی " گواهی مورد نظر را دانلود کنند.

بخش دوم: "صدور گواهی عدم منع تحصیل "

هر متقاضی می‌تواند پس از ثبت نام در سامانه و ورود به سامانه، نسبت به ثبت درخواست برای صدور گواهی عدم منع تحصیل از طریق زیر منوی "ثبت در‌خواست" در منوی "گواهی عدم منع تحصیل" اقدام نماید. شایان ذکر است متقاضیان محترم همچنین می‌توانند پیگیری درخواست‌های خود را از طریق زیر منوی "پیگیری در‌خواست" در منوی "گواهی عدم منع تحصیل" انجام دهند.

مدارک لازم برای "صدور گواهی عدم منع تحصیل "

  • بارگذاری آخرین دانشنامه تحصیلی (ترجیحا PDF)

  • بارگذاری گواهی تاییدیه آخرین مدرک تحصیلی از سامانه سجاد - فرم دارای کد کیو آر QR Code (ترجیحا PDF)

توجه: به درخواست هایی که فاقد پیوست "دانشنامه تحصیلی و تاییدیه آخرین مدرک تحصیلی از سامانه سجاد " باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ورود به سامانه
ثبت‌نام