همکاری متخصصان ایرانی خارج از کشور با دانشگاه کردستان

در راستای بهره‌گیری ازپتانسیل علمی و حرفه‌ای متخصصین و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور، دانشگاه کردستان همکاری خود را با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و  فناوری آغاز نموده است. این همکاری در قالب حمایت از پروژه‌‌های تحقیقاتی و فناورانه زیر است:

 1– دوره پسادکتری

 2-  فرصت مطالعاتی

 3- استاد مدعو و معین

4- برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی

5- فعالیت‌های فناورانه – تاسیس شرکت‌های نوپا

6-  اشتغال در شرکت‌های فناور

7- نظام وظیفه تخصصی

هر یک از پروژه‌های مذکور از تسهیلات و حمایت‌های مالی برخوردار است، برای موارد 1، 2 و 3 تسهیلاتی مانند پرداخت حقوق ماهیانه، اعطای اعتبار پژوهشی، بیمه و … همچنین برای متخصصین ایرانی خارج از کشور دارای سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشور جهت تاسیس شرکت‌های نوپا نیز حمایت‌های مالی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

شرایط لازم جهت همکاری و نوع تسهیلات به پیوست ذیل اعلام می‌گردد:

1 دانلود آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايراني خارج از کشور در سال 1401 دانلود
2 پیوست شماره1 جدول ارزیابی حمایت‌های آموزشی پژوهشی، سخنرانی و کارگاه و فناورانه دانلود
3 پیوست شماره 2 جدول ارزیابی حمایت نظام وظیفه تخصصی دانلود
4 پیوست شماره 3 فرمت قرارداد تأسیس شرکت-1401 دانلود
5 پیوست شماره 3 قرارداد پسادکتری 1401 دانلود
6 پیوست شماره 3 قرارداد فرصت مطالعاتی 1401 دانلود
7 پیوست 4 دانلود
8 پیوست 5 دانلود

لطفا جهت ثبت درخواست رسمی همکاری با دانشگاه کردستان مراحل زیر را با دقت دنبال بفرمایید.

مرحله یک

تکمیل فرم ثبت‌نام فراخوان دانشگاه کردستان

 
تکمیل فرم

مرحله دو

 ثبت درخواست در سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور مرکز تعاملات بین‌المللی
ثبت درخواست

مرحله سه

پیگیری درخواست از طریق حساب کاربری ایجاد شده در بند شماره 2
 
پیگیری درخواست