شورای بین‌المللی‌سازی دانشگاه

شورای بین­‌المللی­‌سازی دانشگاه در راستای برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل و همچنین تدوین، بازنگری و پایش برنامه استراتژیک بین‌المللی دانشگاه تشکیل می‌گردد.

 

ترکیب اعضاء شورا

  • مدیر امور بین‌الملل دانشگاه به‌عنوان رئیس شورا
  • مدیر امور دانشجویان غیرایرانی به‌عنوان عضو شورا
  • معاون مدیر امور بین‌الملل به‌‌عنوان عضو جانشین
  • مسئولین بین‌الملل دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها به‌عنوان اعضای شورا

تبصره 1: کلیه اعضا دارای حق رای واحد می‌باشند و مصوبات شورا با تعداد رای نصف بعلاوه یک قابل اجرا می‌باشد.  

تبصره 2: در موارد مقتضي با تشخیص رئيس شورا از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع به عنوان مدعو (بدون حق رای) براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۳:‌ یکی از اعضای با رای اکثریت شورا به‌عنوان دبیر انتخاب می‌شوند.
 

دانلود آیین‌نامه شورای بین‌المللی‌سازی

مسئولین بین‌الملل دانشکده‌ها

کاوه ملازاده
دانشکده کشاورزی
دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم
ایمیل: k.mollazade@uok.ac.ir
جمیل جعفری
دانشکده زبان و ادبیات
استادیار گروه عربی
ایمیل: j.jafari@uok.ac.ir
فواد قاسمی
دانشکده علوم پایه
استادیار گروه فیزیک
ایمیل: F.ghasemi@uok.ac.ir
برمک بیگ‌زاده نوعی
دانشکده مهندسی
استادیار گروه مهندسی برق
ایمیل: a.baigzadeh@uok.ac.ir
آرزو احمدپور
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
استادیار گروه تربیت‌بدنی
ایمیل: a.ahmadpour@uok.ac.ir
وحید زمانی
دانشکده منابع طبیعی
استادیار گروه محیط زیست
ایمیل: w.zamani@uok.ac.ir
بختیار بهرامی
دانشکده هنر و معماری
استادیار گروه معماری
ایمیل: b.bahrami@uok.ac.ir