درباره مدییت امور بین‌الملل

دفتر روابط بین‌الملل و همکاریهای علمی در مهر ماه سال 1389 برای هماهنگی و اجرای فعالیت های بین المللی دانشگاه کردستان تاسیس شد. مفهوم بین المللی شدن آموزش عالی یکی از ارکان اساسی در عرصه اقتصاد دانش جهانی است و جامعه را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو نياز به تعويض آموزش سنتيِ معلم محور با نوع جديد يادگيري که مبتنی بر ايجاد، اعمال، بررسي و ادغام دانش و يادگيری مشترک است، بسيار حائز اهمیت میباشد. فعالیت‌های دفتر روابط بین الملل و همکاریهای علمی در جهت دستیابی به این اهداف است.

شرح وظایف

  تهیه و ایجاد راهکارهایی جهت بین المللی سازی دانشگاه و تدوین برنامه عملی مرتبط با آن. کارهایی برای پیشبرد و توسعه برنامه های بین المللی خود شامل توافقنامه های بین المللی، فرصت های مالی، اطلاعات در مورد مبادلات دانشجویی، شرکت در بازدیدهای دانشگاهی.

  رسیدگی به همه مسائل مربوط به تفاهمنامه‌های همکاری های علمی بین المللی و ملی.

  رسیدگی به تمام مکاتبات رسمی خارجی.

  انجام امور مربوط به مشارکت فعالان دانشگاهی در نشست ها و سمینارهای علمی بین المللی در خارج از کشور.

  ارائه خدمات مربوط به اعضا هیأت علمی دانشگاهی در خارج از کشور برای همکاریهای علمی-دانشگاهی و تدریس.

  دعوت از کارشناسان یا دانشگاهیان ایرانی و غیر ایرانی (که در خارج از کشور زندگی می کنند) برای همکاری‌های علمی دانشگاهی. میزبانی از هیأت‌های دانشگاهی بین المللی و دیگر نهادهای دولتی به دانشگاه کردستان.

  مکاتبات لازم با دفتر همکاری‌های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران جهت صدور ویزای مهمانان خارجی رسمی دانشگاه.

  سازماندهی کنفرانس‌های بین المللی و تهیه بودجه برگزاری آن.

  ایجاد توافقنامه‌های استراتژیک و مدیریت مشارکت و همکاری‌های سازمانی.

  تهیه بروشورهای دانشگاهی به زبان‌های انگلیسی، فارسی، کردی و عربی. علاوه بر این، جمع آوری و ترجمه تمام اطلاعات لازم برای بازاریابی و تبلیغ خدمات دانشگاه برای دانشجویان و سازمان‌های مؤثر در قالب های مختلف رسانه ای.

  ساماندهی امور دانشجویان بین المللی از قبیل:

       بررسی درخواست های دانشجویان بین المللی که مدارک خود را از طریق ایمیل یا به صورت شخصی به دانشگاه تحویل دادهاند و تعیین دارا بودن معیارها، مدارک و اطلاعات لازم جهت تحصیل در دانشگاه

       ارسال مدارک دانشجویان به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت صدور پذیرش اولیه

       ارسال مدارک به سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تایید پذیرش نهایی و صدور ویزا و اقامت دانشجویی،

       انجام ثبت نام اولیه از دانش آموزان و سپس مراجعه آنها به واحدهای اداری مربوطه برای تکمیل ثبت نام، اسکان، کارت دانشجویی و پرداخت هزینه‌های تحصیلی

       بیمه کردن تمام دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل دانشگاه

       ارائه اطلاعات آماری در مورد دانشجویان خارج از کشور به ادارات داخلی و سازمان های خارجی در صورت نیاز.

  به روز رسانی اطلاعات وب سایت روابط بین الملل و همکاری علمی.

  مکاتبات اداری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مسائل مربوط به ویزا و ارز خارجی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه.

  صدور گواهی اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی در صورت درخواست.