ویزای دانشجویی و اقامت

دانشجویان محترم بین‌المللی بعد از طی مراحل ثبت نام بلافاصله پس از اخذ شماره دانشجویی جهت درخواست صدور اقامت تحصیلی می‌بایست در کمترین زمان ممکن شخصاً به نمایندگی امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی مستقر در دانشگاه کردستان مراجعه نمایند.
جهت انجام امور اداری مربوط به تمدید روادید تحصیلی، صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج و مراجعت مدارک لازم به همراه فرم‌های مربوطه به تفکیک در سامانه بارگزاری شده است.
به خاطر تسریع در انجام امور اداری، صرفه جویی در وقت و زمان، جلوگیری از ازدحام دانشجویان در امور کنسولی و به تبع آن معطل شدن ارباب رجوع ضروری است شخص دانشجو به همراه افراد تحت تکفل با در دست داشتن تمام مدارک لازم و فرم‌های تکمیل شده به نمایندگی امور کنسولی مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت درخواست اقامت دانشجویان بین المللی

 1. برگه درخواست اقامت
 2. کپی پاسپورت شامل کپی صفحه اصلی، ویزای تحصیلی و آخرین ورود به ایران
 3. صدور بیمه برای دانشجویان غیر ایرانی
 4. معرفی نامه از طرف دانشگاه جهت ارسال به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

مدارک لازم تحویلی به اداره گذرنامه،  جهت دریافت اقامت دانشجویان بین المللی

 1. سه برگه درخواست اقامت
 2. 5 قطعه عکس 3*4
 3. کپی پاسپورت شامل کپی صفحه اصلی، ویزای تحصیلی و آخرین ورود به ایران
 4. گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره مهاجرت و گذرنامه استان
 5.  پرینت انتخاب واحد ترم جاری
 6. کپی کارت دانشجویی
 7. پرداخت مبلغ 20000 تومان نزد گذرنامه

برای دانلود برگ درخواست پروانه اقامت اینجا کنید 

مدارک لازم جهت درخواست تمدید اقامت دانشجویان بین المللی

 • سه برگه درخواست تمدید اقامت
 • کپی پاسپورت شامل کپی صفحه اصلی و اقامت
 • تجدید بیمه برای دانشجویان غیر ایرانی
 • معرفی نامه از طرف دانشگاه جهت ارائه به گذرنامه استان
 • 5 قطعه عکس 3*4
 • گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره مهاجرت و گذرنامه استان
 • پرینت انتخاب واحد ترم جاری
 • کپی کارت دانشجویی
 • پرداخت مبلغ 20000 تومان نزد گذرنامه
 • دانشجو موظف است یک ماه قبل از اتمام اقامت خود درخواست تمدید اقامت را به امور کنسولی دانشگاه اعلام نماید.

برای دانلود برگ درخواست پروانه اقامت اینجا کنید 

به محض ورود دانشچویان با روادید تحصیلی چنانچه اقامتشان بعد از یک ماه واصل نشود روادید تحصیلی باید تمدید شود.

مدارک لازم جهت درخواست تمدید روادید دانشجویان بین المللی

 • سه برگه درخواست تمدید روادید
 • کپی پاسپورت شامل کپی صفحه اصلی و ویزای تحصیلی و مهر ورود
 • معرفی نامه از طرف دانشگاه جهت ارائه به گذرنامه استان
 • کپی کارت دانشجویی

برای دانلود برگه درخواست تجدید روادید اینجا کلیک کنید

مدارک لازم جهت درخواست اقامت  خانوادگی دانشجویان بین المللی

 • برگه درخواست اقامت برای اعضای خانواده دانشجو
 • کپی صفحه اول پاسپورت دانشجو
 • کپی صفحه اقامت تحصیلی دانشجو
 • کپی پاسپورت اعضای خانواده دانشجو شامل کپی صفحه اصلی، ویزا و آخرین مهر ورود به ایران
 • صدور بیمه برای اعضای خانواده دانشجو
 • معرفی نامه از طرف دانشگاه جهت ارسال به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
 • یک سری کپی عقدنامه تأییدیه کنسولگری کشور تابعه­ی دانشجو و وزارت علوم ایران (ترجمه فارسی)

مدارک لازم تحویلی به اداره گذرنامه،  جهت دریافت اقامت خانوادگی دانشجویان بین المللی

 • سه برگه درخواست اقامت برای هریک از اعضای خانواده
 •  3 قطعه عکس 3*4 برای هریک از اعضای خانواده
 • کپی پاسپورت شامل کپی صفحه اصلی، ویزای تحصیلی و آخرین مهر ورود به ایران برای هریک از اعضای خانواده
 • گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره مهاجرت و گذرنامه استان
 • پرداخت مبلغ 200000 تومان نزد گذرنامه برای هر یک از اعضای خانواده 

برای دانلود برگ درخواست تجدید پروانه اقامت اینجا کلیک کنید

مدارک لازم جهت خروج دانشجویان بین المللی

 • دو  برگه درخواست خروج
 • پرداخت مبلغ 2000 تومان توسط دانشجو نزد گذرنامه
 • همراه داشتن گذرنامه( پاسپورت)
 • پرداخت مبلغ 40000 تومان جهت خروج همراهان دانشجو
 • دانشجو موظف است درخواست خروج قطعی خود را یک ماه قبل از اقدام برای خروج قطعی به امور کنسولی دانشگاه تحویل نماید.

برای دانلود برگ درخواست صدور روادید خروج اینجا کلیک کنید