کوردی English

پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

قباد شفیعی

مدیر امور بین‌الملل
شماره تماس: 08733624020
سازمان مرکزی-طبقه سوم- اتاق 405
EmailLinkedInTelegramInstagramGoogleScholarHome

کامران چپی

مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی
شماره تماس: 08733611458
پایینتر از مهمانسرا-جنب مرکز آموزش زبان فارسی
EmailTelegramGoogleScholarHome

یحیی اسعدی

رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
شماره تماس: 08733660064
مرکز آموزش زبان فارسی
EmailTelegramInstagram

غلامرضا آیینی

مدیر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان کردستان
شماره تماس: 08733611458
پایینتر از مهمانسرا-جنب مرکز آموزش زبان فارسی
Email
Kayvan Ghaderi

کیوان قادری

کارشناس پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی
شماره تماس: 08733624020
سازمان مرکزی-طبقه سوم- اتاق 403
EmailLinkedInTelegramInstagramGoogleScholar

آرمان فتحی

کارشناس سیستم‌های رنکینگ و برنامه تبادل کارکنان و دانشجویان
شماره تماس: 08733624020
سازمان مرکزی-طبقه سوم- اتاق 404
EmailLinkedInTelegram

گلاله قادری

کارشناس پذیرش و جذب دانشجو
شماره تماس: 08733611458
پایینتر از مهمانسرا-جنب مرکز آموزش زبان فارسی
EmailTelegram