22 05 2022

اخذ گرنت پژوهشی بنیاد ملی علوم سوئیس توسط عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

پروژه تحقيقاتي دکتر قباد شفيعي، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت و کنترل دانشگاه کردستان، در مشارکت با همکاران سويسي و ايراني مورد پذيرش بنیاد ملی علوم سوئیس قرار گرفت. این گرنت پژوهشی در قالب برنامه SPIRIT بنياد ملي علوم سويس به اين تيم تحقيقاتي اعطا گرديده است.

در قالب این گرنت که مبلغ آن 495400 فرانک سويس است و سهم دانشگاه کردستان در آن 94000 فرانک است، یک پروژه تحقیقاتی با عنوان "Solar Energy Optimization Via a Remote Research Platform" با همکاری اساتيدي از دانشگاه HES-SO Valais سويس، دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه کردستان به انجام خواهد رسید. نتایج حاصل از این پروژه به توسعه استفاده از انرژي خورشيدي کمک خواهد نمود.

در اين پروژه تحقيقاتي، 1 دانشجوي دکتري و 3 دانشجوي کارشناسي ارشد از دانشگاه کردستان مشارکت خواهند داشت و مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت. دانشجوي دکتري منتخب، يک دوره تحقيقاتي 1 ساله را در دانشگاه سويسي خواهد گذراند و مبلغ 50000 فرانک سويس براي هزينه‌هاي اقامت و رفت و برگشت به ايشان اختصاص خواهد يافت. همچنين، دانشجويان کارشناسي ارشد يک دوره تحقيقاتي 4 ماهه را در دانشگاه سويسي سپري خواهند کرد که مبلغ ماهيانه 1500 فرانک سويس براي هزينه اقامت و مبلغ 1000 فرانک براي هزينه‌هاي اياب و ذهاب دريافت خواهند نمود. انتخاب اين دانشجويان بر اساس رزومه و سابقه و در مرکز تحقيقاتي ريزشبکه و شبکه هوشمند دانشگاه انجام خواهد شد.

همچنين، مبلغ 17000 فرانک براي تجهيز 3 پلتفورم آزمايشگاهي در زمينه سيستم‌هاي انرژي خورشيدي در دانشگاه کردستان هزينه خواهد شد.

بنیاد ملی علوم سوئیس یک سازمان حمایت از تحقیقات علمی است تحت نظارت دولت فدرال سوئیس که توسط پزشک و فیزیکدان الکساندر فون مورالت در سال 1952 تأسیس شد. برنامه تحقيقاتي اسپيريت در چند سال اخير امکان همکاري پژوهشگران ايراني و سويسي را فراهم کرده بود که براي فراخوان سال آينده کشور ايران در ليست کشورهاي همکار اين پروژه قرار ندارد.