14 09 2022

دانشگاه کردستان میزبان پروفسور یانوشا کرپنر از موسسه باستان شناسی دانشگاه مونستر آلمان بود.

بازدید یک روزه پروفسور یانوشا کرپنر از دانشگاه کردستان

آذرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان دو دانشگاه کردستان و مونستر به امضا رسید که تلاشی بود برای آغاز همکاری های علمی میان دو دانشگاه در زمینه باستان شناسی. در همین راستا روز سه‌شنبه 15 شهریورماه دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان میزبان آقای پروفسور یانوشا کرپنر  از دانشگاه مونستر آلمان بود. در جلسه‌ای که در محل اتاق ریاست دانشکده هنر و معماری برگزار گردید طرفین بر ادامه همکاری‌ها و همچنین گسترش این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف دیگری چون برگزاری سمینار، وبینار و همکاری‌های مشترک با رویکردهای میان رشته‌ای تاکید کردند. طرفین متعهد هستند تا زمینه همکاری‌های بیشتر میان دو دانشگاه را تسهیل نموده و امکان گسترش همکاری‌ها در رشته های صنایع دستی، معماری، موسیقی و غیره را فراهم نمایند.