دانشگاه کردستان در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موسسه علمی تایمز در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه‌ها ۲۰۲۲ در جایگاه ۸۰۰-۶۰۱ جهان قرار گرفت.


در رتبه‌بندی تاثیر تایمز (THE University Impact Ranking) اثرگذاری دانشگاه‌ها بر مبنای فعالیت‌های آنان در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) بر اساس 4 شاخص پژوهش، مدیریت، توسعه و آموزش سنجیده می‌شود. اهداف توسعه پایدار شامل 17 مورد: ۱- نبود فقر ۲- نبود گرسنگی ۳-سلامت و رفاه ۴- کیفیت آموزش ۵- برابری جنسیتی ۶- آب بهداشتی ۷-انرژی مقرون به صرفه و پاک ۸- اشتغال مناسب و رشد اقتصادی ۹- صنعت، نوآوری و زیرساخت ۱۰- کاهش نابرابری ۱۱- شهرها و جوامع پایدار ۱۲- تولید و مصرف مسئولانه ۱۳- عملکرد در خصوص کنترل اقلیم ۱۴- زندگی زیر آب ۱۵- زندگی در زمین ۱۶- صلح، عدالت و قدرت  ۱۷- مشارکت در تحقق اهداف توسعه است.


 

در ارزیابی اخیر تاثیر دانشگاه‌ها که توسط موسسه تایمز منتشر شد، تعداد ۱۴۰۶ دانشگاه از ۱۰۶ کشور جهان حضور دارند. و در رتبه‌بندی کلی، دانشگاه وسترن سیدنی، دانشگاه ایالتی آریزونا و دانشگاه وسترن انتاریو به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در این لیست ۲۷ دانشگاه‌ تاثیر‌گذار ایرانی نیز حضور دارند و بر اساس نتایج منتشر شده، دانشگاه‌‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی سمنان و علوم پزشکی اصفهان در صدر این لیست قرار دارند. دانشگاه کردستان در چهارمین حضور خود، رتبه جهانی ۸۰۰-۶۰۱ را کسب نمود. جایگاه دانشگاه کردستان در هریک از اهداف توسعه پایدار به شرح زیر می‌باشد:


شایان ذکر است اخیرا، جایگاه دانشگاه کردستان در دو نظام‌ رتبه‌بندی سایماگو و مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ارتقا یافته است. بر اساس جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موسسات علمی جهان، دانشگاه کردستان در نظام‌ رتبه‌بندی سایماگو (SCImago) در سال ۲۰۲۲ با 57 پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۶۹۱ جهانی  و در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان(CWUR)  با ۸۱ پله صعود در جایگاه ۱۸۸۶ جهان قرار گرفت.

در رتبه‌بندی سایماگو که توسط دانشگاه گرانادا اسپانیا انجام می‌شود، دانشگاه‌ها بر اساس مقالات علمی منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.  شاخص‌های ارزیابی سایماگو شامل پژوهش (با وزن ۵۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۳۰ درصد) و بعد اجتماعی (با وزن ۲۰ درصد) با استفاده از داده‌های بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ است. در رتبه‌بندی سایماگو ۲۰۲۲، تعداد ۴۳۶۴ دانشگاه از سراسر جهان و از ایران تعداد ۱۵۴ دانشگاه حضور دارند و دانشگاه کردستان با ۵۷ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۱ موفق به کسب جایگاه ۶۹۱ جهانی شد.

مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که دفتر آن در کشور امارات متحده عربی قرار دارد، هر سال اسامی ۲۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را منتشر می‌سازد. شاخص‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی عبارتند از کیفیت آموزش (۲۵ %)، اشتغال فارغ التحصیلان (۲۵ %)، کیفیت اعضای هیات علمی (۱۰%) و عملکرد پژوهشی (۴۰ %). در لیست رتبه‌بندی ۲۰۲۲ این مرکز تعداد ۳۹۰ دانشگاه ایرانی حضور دارند و دانشگاه کردستان با ارتقای ۸۱ پله‌ای نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۸۸۶ جهان قرار گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جایگاه دانشگاه کردستان در نظام‌های مختلف رتبه‌بندی به صفحه رتبه‌بندی وب‌سایت مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه مراجعه فرمایید.