از سوی مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، دانشگاه کردستان به‌عنوان دانشگاه برتر کشور در تعاملات علمی و بین‌المللی مورد تقدیر قرار گرفت.


 

در تقدیرنامه اعطا شده به ریاست محترم دانشگاه، با امضای دکتر حسین سالارآملی، رییس مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت عتف و دکتر مسعود صدری نسب رییس مرکز مطالعات همکاری‌های علمی و بین‌المللی، آمده است که بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸، دانشگاه کردستان بعنوان دانشگاه برتر کشور در تعاملات علمی و بین‌المللی شناخته شده است. در این نامه از بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به عنوان راهبرد اصلی گسترش دیپلماسی علم و فناوری کشور یاد شده است.  

 

مرکز همکاری‌های علمی و بین‏‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت سالیانه فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌‏ها و مراکز پژوهشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جدیدترین ارزیابی مرکز همکاری‌های علمی و بین‏‌المللی، عملکرد دانشگاه‌ها در سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس ۸ شناسه زیر بررسی شده است.

۱- تعداد نشست‌های مجازی با اساتید و پژوهشگران بین‌المللی (سمینار، کنفرانس، نشست، کلاس درس)

۲- تعداد پروژه‌های مشترک تحقیقاتی جاری

۳- میزان گرنت‌های بین‌المللی دریافتی

۴- تعداد دانشجویان بین‌الملل

۵- تعداد دوره‌های آموزشی مشترک

۶- تعداد دوره فرصت مطالعاتی به دانشجویان پسا‌دکتری بین‌المللی و اعضای هیات علمی خارجی

۷- تعداد مقالات مشترک بر مبنای WOS

۸- رتبه در بین دانشگاه‌های معتبر دنیا بر مبنای نظام رتبه‌بندی ISC

 

شایان ذکر است، دانشگاه کردستان پیشتر در سال ۱۳۹۷ به عنوان دانشگاه در مسیر پیشرفت از سوی مرکز همکاری‌های علمی و بین‏‌المللی معرفی شده بود.