30 04 2024

دفتر امور بین‌الملل دانشگاه کردستان از 2 دانشجوی کارشناسی (لیسانس / کارشناسی) و 2 عضو هیأت علمی در رشته‌های بازرگانی و علوم کامپیوتر کاربردی، الکترونیک و فناوری اطلاعات (ICT) برای شرکت در برنامه مدرسه تابستانی در دانشگاه توماس مور علوم کاربردی در بلژیک به مدت 1 هفته از تاریخ 1 سپتامبر 2024 دعوت به عمل می‌آورد.

فراخوان شرکت در مدرسه تابستانه - دانشگاه توماس مور بلژیک