16 10 2022

دانشگاه کردستان در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی پایگاه تایمز، برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه 800-601 در بین دانشگاه‌های جهان شد.

نتایج رتبه‌بندی جهانی تایمز 2023؛ حضور دانشگاه کردستان در جمع 800 دانشگاه‌ برتر جهان

در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان تایمز 2023، اطلاعات بیش از ۲5۰۰ دانشگاه از 104 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارزیابی اولیه، تعداد 1799 دانشگاه شرایط لازم برای حضور در این رتبه‌بندی را احراز نمودند. بر اساس لیست منتشر شده دانشگاه آکسفورد، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کمبریج در جایگاه اول تا سوم دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفتند. حضور دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی روند صعودی داشته است؛ بطوری که از 58 دانشگاه در ویرایش سال ۲۰2۲ به ۶۵ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۳ رسیده است. دانشگاه کردستان در این رتبه‌بندی در جایگاه مشترک 16 کشوری (در بین تمامی دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم پزشکی) قرار گرفت و برای سومین سال متوالی رتبه800-601 جهانی را کسب کرد.

در نظام رتبه‌بندی تایمز، ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر اساس 13 شاخص‌ در قالب 5 معیار زیر صورت می‌گیرد:

1- آموزش با وزن 30 درصد (اعتبار آموزشی 15٪، نسبت استاد به دانشجو 4.5٪، نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان لیسانس 2.25٪، نسبت اعضای هیات علمی با مدرک دکتری به کل 6٪ و  درآمد 2.25٪)

2- پژوهش با وزن 30 درصد (اعتبار پژوهشی 18٪، درآمد از پژوهش 6٪ و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس به ازای اعضای هیات علمی 6٪)

3- استنادات با وزن 30 درصد (تاثیر پژوهش، میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات نمایه شده از سال 2017 تا 2022)

4- وجهه بین‌المللی با وزن 7.5 درصد (نسبت دانشجویان بین‌المللی به دانشجویان داخلی2.5٪، نسبت اعضای هیات علمی بین‌المللی به داخلی2.5٪ و سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی 2.5٪)

5- درآمد از صنعت با وزن 2.5 درصد (انتقال دانش و میزان درآمد از صنعت به ازای اعضای هیات علمی)

نظام رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان است. نخستین بار در سال 2004 میلادی پایگاه تایمز با همکاری پایگاها QS لیست برترین دانشگاه‌های جهان را منتشر نمودند و با اتمام همکاری این دو پایگاه، از سال ۲۰۱۰  تایمز بصورت مستقل اقدام به ارزیابی مراکز علمی نمود. پایگاه تایمز علاوه بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای ، هر ساله لیست دانشگاه‌های برتر جوان و اثرگذار در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را نیز منتشر می‌کند.

 

اطلاعات بیشتر در مورد جایگاه دانشگاه کردستان در نظام‌های مختلف رتبه‌بندی: مشاهده صفحه