28 06 2022

برای نخستین بار، دانشگاه کردستان در لیست رتبه‌بندی لایدن

بر اساس نتایج اخیر رتبه‌بندی لایدن (CWTS Leiden Ranking 2022)، دانشگاه کردستان برای نخستین بار در لیست موسسات علمی برتر جهان قرار گرفت.

مرکز مطالعات علم و فناوري دانشگاه لایدن CWTS هلند از سال 2007 میلادی با ارائه شاخص‌هاي جدید، رتبه‌بندي موسسات علمی را آغاز نمود. نظام رتبه‌بندی لایدن در سال 2022، دانشگاه‌های سراسر جهان را در قالب چهار معیار کلی: 1- تاثیر علمی شامل تعداد کل انتشارات، مقالات 50% برتر، مقالات 10% برتر، مقالات 5% برتر و مقالات 1% برتر به صورت تعداد و سهم از کل، مجموع و میانگین تعداد استنادهای انتشارات دانشگاه همچنین مجموع و میانگین تعداد استنادات نرمال شده (به رشته و سال) دانشگاه، 2- همکاری‌های علمی شامل تعداد کل انتشارات، همکاری علمی، همکاری بین‌المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر (به صورت تعداد و سهم از کل)، 3- دسترسی آزاد به انتشارات و 4- تنوع جنسیتی نویسندگان مورد ارزیابی قرار داده است.

این ارزیابی بر اساس تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه‌ها در پایگاه اطلاعاتی Web of Science در سال‌های 2017 تا 2020 صورت گرفته است. و شرط لازم برای قرار گیری در لیست ارزیابی اولیه، انتشار حداقل 800 مقاله خالص (با احتساب مقالات حاصل از همکاری با موسسات علمی دیگر به صورت درصدی) بوده است. در رتبه‌بندی اخیر لایدن، تعداد 44 دانشگاه ایرانی در لیست 1318 دانشگاه برتر که شرایط لازم برای ارزیابی را احراز نموده‌اند، حضور دارند. دانشگاه کردستان نیز با مجموع 1475 مقاله (890 مقاله خالص) در بازه مذکور و رتبه 1235برای نخستین بار در این لیست قرار گرفت همچنین از لحاظ همکاری‌های بین دانشگاهی، همکاری‌های بین‌المللی و همکاری با صنعت به ترتیب دارای 964، 516 و 28 تولیدات علمی بوده است.

توزیع دانشگاه‌های برتر جهان بر اساس ارزیابی لایدن 2022

 

سهم تولیدات علمی دانشگاه کردستان بر اساس حوزه‌های مختلف علمی در بازه 2020-2017

 

تعداد انتشارات علمی (خالص) دانشگاه کردستان در بازه‌های زمانی مختلف

 

اطلاعات مرتبط با مقالات برتر دانشگاه کردستان در بازه 2020-2017

 

اطلاعات مرتبط با همکاری‌های علمی دانشگاه کردستان در بازه 2020-2017

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جایگاه دانشگاه کردستان در نظام‌های مختلف رتبه‌بندی به صفحه رتبه‌بندی وب‌سایت مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه مراجعه فرمایید.