18 12 2022

دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی جهانی گرین‌متریک در سال 2022‌، در جایگاه 623 جهان قرار گرفت.

نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک؛ دانشگاه کردستان در جمع دانشگاه‌های فعال در حوزه پایداری

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی گرین‌متریک (UI GreenMetric ) به ابتکار دانشگاه اندونزی و با هدف ترویج پایداری در آموزش عالي در سال 2010 شکل گرفت. در این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها بر اساس تعهد و اقداماتشان در راستای مباحث پایداری رتبه‌بندی می‌شوند. بر اساس نتایج رتبه‌بندی گرین متریک، مشارکت دانشگاه‌های جهان در این نظام رتبه‌بندی رشد چشم‌گیری یافته است و از تعداد 956 دانشگاه در سال 2021 به تعداد 1050 دانشگاه در سال 2022 رسیده است. در لیست رتبه‌بندی گرین‌متریک 2022، دانشگاه واخنینگن هلند در جایگاه نخست و دانشگاه ناتینگهام ترنت و دانشگاه ناتینگهام انگلستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین 45 دانشگاه‌ ایرانی نیز در این لیست حضور دارند و دانشگاه کردستان، موفق به کسب رتبه 22 در بین کل دانشگاه‌های ایرانی و رتبه جهانی 623 گردید.

معیارهای ارزیابی گرین‌‍متریک برای رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی شامل زیرساخت با وزن ۱۵ درصد، انرژی و تغییرات اقلیمی با وزن ۲۱ درصد‌، مدیریت پسماند با وزن 18 درصد‌، آب با وزن 10 درصد‌، حمل و نقل با وزن 18 درصد  و آموزش و پژوهش با وزن 18 درصد لست.