03 02 2024

بر اساس رتبه‌بندی گرین‌متریک 2023 ،دانشگاه کردستان در جمع دانشگاه‌های فعال در حوزه توسعه پایدار

رتبه‌بندی گرین‌متریک 2023؛ دانشگاه کردستان در رتبه 665 جهان

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی گرین‌متریک (UI GreenMetric ) به ابتکار دانشگاه اندونزی و با هدف ترویج اهداف توسعه پایدار در آموزش عالي در سال 2010 شکل گرفت. در این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها بر اساس تعهد و اقداماتشان در راستای مباحث پایداری رتبه‌بندی می‌شوند.

در لیست رتبه‌بندی گرین‌متریک 2023، تعداد 1182 دانشگاه از سراسر جهان حضور دارند و همچنین اسامی 35 دانشگاه‌ ایرانی نیز در این لیست به چشم می‌خورد. دانشگاه کردستان در سومین سال متوالی حضور در این رتبه‌بندی، موفق به کسب رتبه 16 در بین کل دانشگاه‌های ایرانی و رتبه جهانی 665 شد.

معیارهای ارزیابی گرین‌‍متریک برای رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی شامل زیرساخت با وزن ۱۵ درصد، انرژی و تغییرات اقلیمی با وزن ۲۱ درصد‌، مدیریت پسماند با وزن 18 درصد‌، آب با وزن 10 درصد‌، حمل و نقل با وزن 18 درصد  و آموزش و پژوهش با وزن 18 درصد لست.