27 06 2022

Obtaining internship opportunities from Zurich University of Applied Sciences

پیرو تاسیس رسمی کمیته محلی آیسته کردستان در پاییز ۱۴۰۰، اولین دانشجوی دانشگاه کردستان موفق به اخد فرصت کارآموزی رقابتی بین المللی در کشور سوئیس شد. خانم کیمیا ربی شکر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک موفق به اخد فرصت کارآموزی در موسسه تحقیقاتی انرژی و مکانیک دانشگاه زوریخ واقع در کشور سوئیس شد. این دوره به مدت حداقل ۶ ماه و در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

 

برای شرکت در دوره های کارآموزی بین المللی رقابتی، شخص متقاصی بایستی حتما تا پایان دوره پیش بینی شده دانشجوی فعال دانشگاه باشد. شرکت در آزمون زبان برگزار شده و داشتن رزومه مرتبط از دیگر شرایط شرکت در این رقابت است. پس از کسب حد نصاب نمره آزمون زبان کتبی که توسط آیسته برگزار می شود ، دانشجویان می توانند برای فرصت های کارآموزی معرفی شده آیسته جهانی، رزومه و دیگر مدارک خود را جهت رقابت ارسال کنند. ارزیابی نهایی با بررسی رزومه و مدارک شرکت کنندگان و در صورت نیاز مصاحبه با افراد منتخب انجام می شود.

دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره‌ها و همکاری با کمیته آیسته کردستان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه وبسایت این کمیته مراجعه و یا با ایمیل زیر ارتباط برقرار نمایند:

ایمیل: iaeste@uok.ac.ir

سایت : https://uok.ac.ir/web/iaeste/