دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2020

دانلود

گزارش عملکرد دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی سال 2021

دانلود

اخبار رتبه‌بندی

نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک؛ دانشگاه کردستان در جمع دانشگاه‌های فعال...

دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی جهانی گرین‌متریک در سال 2022‌، در جایگاه 623 جهان قرار گرفت.

تاریخ

Acquiring national and international success of the University of...

According to the results of the Times 2023 subject ranking, the University of Kurdistan ranked first in the...

تاریخ

The results of the Times World Ranking 2023; Maintaining the...

The University of Kurdistan was ranked 601-800 among the world's universities for the third...

تاریخ

The successful participation of University of Kurdistan in the...

The University fo Kurdistan was ranked 301-400 in the field of natural sciences-earth sciences and ranked...

تاریخ

For the first time, the University of Kurdistan is on Leiden's...

According to the latest results of the CWTS Leiden Ranking 2022, the University of Kurdistan was included...

تاریخ

Presence of University of Kurdistan in the top universities of Asia

According to the Times 2022 Asian University Rankings, the University of Kurdistan was ranked 155th among...

تاریخ

حفظ جایگاه دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر تایمز2022 و ارتقای...

دانشگاه کردستان در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موسسه علمی تایمز در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه‌ها ۲۰۲۲ در جایگاه...

تاریخ