25 07 2022

The successful participation of University of Kurdistan in the subject ranking of Shanghai 2022

دانشگاه کردستان در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2022، در حوزه‌ علوم طبیعی- علوم زمین رتبه 400-301 و در حوزه علوم زیستی- علوم کشاورزی رتبه 500-401 جهان را کسب نمود.

بر اساس رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2022، دانشگاه‌ها در ۵۴ موضوع علمی متفاوت در قالب 5 حوزه اصلی شامل علوم طبیعی (۸ رشته)، مهندسی (۲۲ رشته)، علوم زیستی (۴ رشته)، علوم پزشکی (۶ رشته) و علوم اجتماعی (۱۴ رشته) و بر مبنای 5 شاخص:‌ 1- تعداد مقالات منتشر شده در مجلات چارک نخست (Q1) 2- تاثیر استنادی نرمال شده مقالات منتشر شده 3- نسبت مقالات بین‌المللی به کل مقالات 4- کیفیت پژوهش (تعداد مقالات برتر) و 5- جوایز علمی بین‌المللی معتبر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس رویکرد شانگهای، دانشگاه‌هایی که تعداد انتشارات آنها در هر حوزه علمی از حد معینی بیشتر باشد در لیست رتبه‌بندی موضوعی قرار خواهند گرفت. در رتبه‌بندی موضوعی 2022 میزان انتشارات دانشگاه‌ها در دوره 2020-2016 بررسی شد و بیش از 1800 دانشگاه از مجموع5000 دانشگاه در 96 کشور و منطقه در فهرست این رتبه‌بندی قرار گرفتند. در فهرست نهایی منتشر شده تعداد 34 موسسه علمی ایرانی وجود دارد و دانشگاه کردستان در دومین سال حضور خود، در حوزه‌ علوم طبیعی- علوم زمین حائز رتبه 400- 301 جهان و دوم کشور (از 4 دانشگاه ایرانی حاضر در لیست) و در حوزه علوم زیستی- علوم کشاورزی موفق به کسب رتبه 500- 401 جهان و رتبه 5 کشور (از 6 دانشگاه ایرانی حاضر در لیست) شده است. شایان ذکر است که دانشگاه کردستان در اولین حضور خود در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال 2021 در حوزه علوم زیستی- علوم کشاورزی حائز رتبه 400- 301 شده بود.

رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان (شانگهای)، در کنار نظام‌های رتبه‌بندی کیو اس و تایمز، از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی‌های جهان است. این نظام رتبه‌بندی از سال ۲۰۰۳ میلادی، اقدام به ارزیابی و انتشار لیست دانشگاه‌های برتر جهان نموده است. رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی GRAS شانگهای نیز با روش‌شناسی جدید برای اولین بار در سال 2017 منتشر شد.